• Ida Karolina

Læring stopper ikke når skolen er ferdig!


Jeg leste en gang om en professor som anbefalte studentene å blogge for å lære seg å skrive og liksom finne sitt språk. Det er litt sånn for meg og. Utgangspunktet for denne bloggen var studierelatert. Men nå har jeg bare bestemt meg for å bare skrive om det jeg vil ;) Alt for ofte blir det med at jeg leser masse men skriver lite. Dette er min måte å gjøre noe med det.

Det er en holdning i samfunnet som jeg oppfatter som uheldig. Det er at læring og kunnskap er kjedelig. En holdning som er litt sånn at skolens innhold er kjedelig og litt fjern fra virkeligheten og når man er ferdig med skolen så er man ferdig med læring, da er man utlært - så hvorfor skal man da gidde å lese seg opp på noe, bare fordi man er interessert?

(bilde: Ida Karolina)

Om jeg kan bidra med å si en fornuftig ting mens jeg lever på denne kloden så er det at læring stopper ikke når skolen er ferdig! Ofte når jeg hilser på folk og forteller hva jeg driver med og at jeg holder på å ta en master så vet jeg ikke hvor mange ganger jeg får spørsmål som "hva skal du med det?"

Man trenger jo selvsagt ikke investere i tid på et universitet, det kommer jo an på hva man har lyst til. Men å investere i seg selv og i egen læring mener jeg er noe av den beste investering man kan gjøre.

Jeg har heller ikke alltid hatt den holdningen. Jeg var ikke akkurat jenta som bare fikk toppkarakterer på skolen. Egentlig føler jeg ofte at jeg ikke fått med meg en ting. Etter at jeg flyttet til Norge og giftet meg med mannen min begynte jeg studere på nytt. Egentlig er det han som lært meg skrive "stil". Han har mange ganger fungert som norsklærer for meg.

Så hvorfor gidder jeg? Det er vel en blanding av at det bare blitt sånn / det var det jeg kom inn på og å gjøre det beste ut av det man har og å bevise at det går an. Samtidig som samfunnet blitt sånn at det nesten "kreves" mastergrad. Men ikke minst , til tross for at det er krevende, så liker jeg det. Jeg liker å lese og lære om perspektiver og begreper og å stille spørsmål. Noe av det første vi pratet om når jeg begynte på master for 1 1/2 år siden var at man må alltid fortsette å stille spørsmål. Still spørsmål om samfunnet om verden om alt.. Still spørsmål med "etablerte sannheter".

Hvorfra kommer holdningen å ikke ville vite? Det lurer jeg på. Dette handle ikke om skoletrøtte unge. Jeg skjønner så veldig godt at man går lei og blir fed up av skolen. Jeg har vært der jeg og. Men da kanskje det egentlig er systemet som er problemet?

Knut Nærum skriver i Dagbladet om vår tids forakt for kunnskap at "problemet er ikke at det fins for mye kunnskap, problemet er mangelen på respekt for kunnskap av noe slag. Og poenget med å kjenne historien har aldri vært å mimre, men å vite hvor vi kommer fra, sånn at vi får et best mulig grunnlag for å bestemme hvor vi skal. Dessuten er det nyttig på quiz".

Bortsett fra at det er nyttig på quiz kan man spørre hva kunnskap er. Å skulle si hva kunnskap er kan bli veldig filosofisk, eller vitenskaplig. Platon hadde formeninger om hva som kan kalles kunnskap. Kunnskap kan og defineres som en del av kompetanse. Kompetanse blir ofte delt inn i kunnskaper, holdninger og ferdigheter. I skolen er et mål at kunnskaper ikke bare skal forbli "quizkunnskaper" men og at de skal kunne være verktøy for problemløsning. I Kunnskapsløftet er læringsmål formulert som kompetansemål. Vi har nå kompetansebaserte læreplaner. Men mange opplever at innholdet i skolen ikke harmonerer med det man har bruk for senere. På den ene siden er det jo helt umulig å vite hva man har bruk for senere og skolen trenger alltid å oppdatere seg. Og vi blir aldri ferdig utlærte, det prosjektet vil pågå så lenge vi lever. Masteroppgaven min vil handle om begrepene danning, kompetanse og læring. Jeg vil prøve å finne svar på hvordan de begrepene vektlegges før og etter kunnskapsløftet. Når vi ikke kan vite hvilke kompetanser det egentlig vil være behov for i fremtiden er kompetanse da det begrep som vil være mest hensiktsmessig å vektlegge i en læreplan? Spør meg igjen i mai når oppgaven er levert. Kanskje jeg har funnet svar til da, om ikke annet vil jeg iallefall ha flere spørsmål.


0 comments

Recent Posts

See All
© All rights Ida Karolina 2016 - 2020. Proudly created with Wix.com