• Ida Karolina

...Then I guess you can hang with me.


Noen ganger lytter jeg en sang nesten helt i stykker. Jeg kan høre på den samme sangen sikkert hundre ganger bare fordi det er et eller annet som jeg blir så veldig hekta av. De siste par dagene har dette vært en sang jeg tilfeldig kom over på spotify. Jeg har jo hørt den for lenge siden, men da ga det meg liksom ikke det samme. Det er "Hang with me" av Robyn.

Bortsett fra at det er en kul sang så sier hun noe på en så bra måte;

"When my patience wearing thin, When I'm ready to give in, Will you pick me up again

Then I guess you can hang with me / When you see me drift astray, Outta touch and outta place, Will you tell me to my face? Then I guess you can hang with me.

Når jeg hører denne sangen hører jeg den ikke som at "you can hang with me" nødvendigvis må handle om "kjæresterier". Kan det ikke bare handle om hva som vil være bra nok for seg selv. Å være den som selv bestemmer hva som er godt nok for seg, å ikke tåle alt for mye. Det er mange som man møter i løpet av bare en dag, men det er ikke nødvendigvis de samme folkene man er close med. Det er ikke hvem som helst som blir mine mest fortrolige. 

If you do me right I`m gonna do right by you.

XOXO - Ida Karolina


0 comments

Recent Posts

See All
© All rights Ida Karolina 2016 - 2020. Proudly created with Wix.com